PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Pedicure-ann.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pedicure-ann.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pedicure-ann.be verstrekt. Pedicure-ann.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw e-mailadres

- Uw telefoon/GSM

- Uw adres

- Bericht

WAAROM Pedicure-ann.be GEGEVENS NODIG HEEFT

Pedicure-ann.be verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan Pedicure-ann.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Pedicure-ann.be kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn klanten. Deze hebben de kans om uit te schrijven.

HOE LANG Pedicure-ann.be GEGEVENS BEWAART

Pedicure-ann.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Pedicure-ann.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Pedicure-ann.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pedicure-ann.be gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt

GOOGLE ANALYTICS

Pedicure-ann.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Pedicure-ann.be bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Pedicure-ann.be te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Pedicure-ann.be heeft hier geen invloed op.

Pedicure-ann.be heeft Google geen toestemming gegeven om via Pedicure-ann.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIE’S

Pedicure-ann.be gebruikt cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Pedicure-ann.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Pedicure-ann.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Pedicure-ann.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pedicure-ann.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pedicure-ann.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pedicure-ann.be op via ann@Pedicure-ann.be.
Pedicure-ann.be is als volgt te bereiken:

Postadres: de Grunnestraat 15, 3700 Tongeren

BTW-nummer: BTW BE

E-mailadres: ann@Pedicure-ann.be.